Back to top
Powrót do: Zwiedzanie

Tablica rozstrzelanych

Tablica pamiątkowa ku czci rozstrzelanych w 1939 roku


W październiku 1939r. Niemcy rozpoczęli akcję aresztowania Polaków, przedstawicieli inteligencji, lekarzy, kupców, duchownych. W Kórniku zatrzymano 15 osób, które po przesłuchaniu zostały skazane na śmierć

20 października 1939 roku skazanych mieszkańców Kórnika i okolic ustawiono pod ścianą kórnickiego ratusza, gdzie mieścił się areszt policyjny. Egzekucję w Kórniku, około godz. 8.00 przeprowadzili żołnierze wchodzący w skład tzw. Einsatzgruppe. Były to oddziały utworzone w „celu zwalczania wszystkich elementów wrogich Rzeszy i Niemcom na tyłach walczących oddziałów”. Choć egzekucja zarządzona była jako publiczna, Kórniczanie nie byli dopuszczeni do jej oglądania.

Ciała pomordowanych załadowano na wóz konny i przewieziono na kórnicki cmentarz, gdzie zostali pochowani. Egzekucję sfotografował jeden z gestapowców, film wywołał lokalny fotograf Zbigniew Wojciechowski.

Tablica rozstrzelanych w Kórniku

Tablicę pamiątkową ku czci rozstrzelanych powieszono na ścianie Ratusza w Kórniku 6 lat po egzekucji, 20 października 1945 roku.
Napis na niej głosi:

PAMIĘCI OBYWATELI MIASTA KÓRNIKA I OKOLICY ROZSTRZELANYCH PRZEZ NIEMCA ODWIECZNEGO WROGA POLSKOŚCI

Franciszek Dłubała z Daszewic
Kazimierz Finke z Kórnika
Jan Gmytrasiewicz z Prowentu
Jan Lempka z Kórnika
Andrzej Nędza z Borówca
Wojciech Niemier z Bnina
Antoni Pacyński z Prowentu
Józef Stern z Kórnika

Alfons Ellmann z Gądek
Roman Gawron z Kórnika
Ksawery Lehmann z Kórnika
Franciszek Narożny z Kórnika
Jan Niemczal z Daszewic
Ignacy Nowak z Borówca
Seweryn Rozmiarek z Czołowa
Teofil Wolniewicz z Kórnika

KRWI OFIARNEJ CZEŚĆ
20 X 1939

 

Tablica rozstrzelanych w Kórniku
Tablica rozstrzelanych w Kórniku
Tablica rozstrzelanych w Kórniku
Egzekucja obywateli Gminy Kórnik - 20 października 1939r.
Tablica rozstrzelanych w Kórniku
Tablica rozstrzelanych w Kórniku
Tablica rozstrzelanych w Kórniku
Tablica rozstrzelanych w Kórniku
Tablica rozstrzelanych w Kórniku
Tablica rozstrzelanych w Kórniku
Tablica rozstrzelanych w Kórniku
Tablica rozstrzelanych w Kórniku
Tablica rozstrzelanych w Kórniku
Tablica rozstrzelanych w Kórniku
Tablica rozstrzelanych w Kórniku
Tablica rozstrzelanych w Kórniku
Tablica rozstrzelanych w Kórniku
Tablica rozstrzelanych w Kórniku
Tablica rozstrzelanych w Kórniku
Tablica rozstrzelanych w Kórniku
Tablica rozstrzelanych w Kórniku
Adres

Tablica rozstrzelanych w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik

Zobacz także

Ucho Igielne - Kórnik
Pamiątka po kilkusetletnim pobycie Żydów na ziemi kórnickiej.
Powrót do: Zwiedzanie