Back to top
Powrót do: Zwiedzanie

Izba Pamiątek Regionalnych

Izba Pamiątek Regionalnych w Bninie została założona w 2012 roku. 


Izba gromadzi zarówno kolekcje eksponatów archeologicznych, jak i historycznych oraz etnograficznych. W sali zgromadzono znaleziska pochodzące z wykopalisk prowadzonych na grodziskach położonych na Półwyspie Szyja w Bninie oraz cmentarzyskach w pobliskich Biernatkach (okres od epoki brązu do wczesnego średniowiecza), ponadto pozostałości pochodzące z dawnego kościoła gotyckiego, istniejącego w Bninie do 1942 roku.

Dzieje dawnej architektury w Kórniku i Bninie prezentują też makiety zabytkowych budowli, w tym tych już dzisiaj nieistniejących, jak drewniana synagoga kórnicka z XVIII wieku, zniszczona przez hitlerowców podczas II wojny światowej. Kilka gablot poświęcono kolekcji etnograficznej: można zobaczyć tam instrumenty muzyczne, strój ludowy z Piotrowic koło Panewnik, jak też sprzęty codziennego użytku. Znajdują się tutaj także oryginalne grafiki Wincentego Kielisińskiego, rysownika i bibliotekarza pracującego u Tytusa Działyńskiego, pokazujące stroje mieszkańców Kórnika z lat 40-tych XIX wieku. Niezwykle cenna jest także kolekcja dokumentów i starodruków w języku niemieckim. W zbiorach IPR zobaczyć można ponadto obrazy autorstwa Karola Mielżyńskiego, wałki fonograficzne z jednymi z pierwszych nagrań Mazurka Dąbrowskiego, wydanie Biblii Lutra z 1700 roku oraz dzieła innych teologów protestanckich a także utwory Johanna Wolfganga Goethego.

Osobna sala poświęcona jest Wisławie Szymborskiej, która poświęcona jest w całości polskiej noblistce, urodzonej w Bninie – w folwarku zwanym Prowent. Na wystawie możemy zobaczyć dokumenty, listy, dawne fotografie Wisławy Szymborskiej i członków jej rodziny.

Poza stałą ekspozycją, w Izbie Pamiątek Regionalnych odbywają się także wystawy czasowe.

Pod opieką IPR znajduje się również kuźnia z 1909 roku, zbudowana na Piaskach w majętności kórnickiej. Znajdują się tam eksponaty związane z rzemiosłem.


Kustoszem Izby jest Kazimierz Krawiarz, który od ponad 40 lat zbiera dokumenty i pamiątki związane z historią ziemi kórnicko-bnińskiej. Na wystawie możemy zobaczyć dokumenty, listy, dawne fotografie Wisławy Szymborskiej i członków jej rodziny.

Zapraszamy!

 

Izba Pamiątek Regionalnych - Kórnik-Bnin
Izba Pamiątek Regionalnych - Kórnik-Bnin
Izba Pamiątek Regionalnych - Kórnik-Bnin
Izba Pamiątek Regionalnych - Kórnik-Bnin
Izba Pamiątek Regionalnych - Kórnik-Bnin
Izba Pamiątek Regionalnych - Kórnik-Bnin
Izba Pamiątek Regionalnych - Kórnik-Bnin
Izba Pamiątek Regionalnych - Kórnik-Bnin
Izba Pamięci Wisławy Szymborskiej - Kórnik-Bnin
Izba Pamięci Wisławy Szymborskiej - Kórnik-Bnin
Izba Pamięci Wisławy Szymborskiej - Kórnik-Bnin
Izba Pamięci Wisławy Szymborskiej - Kórnik-Bnin
Adres

Izba Pamiątek Regionalnych
Bnin, Rynek 1
 

Godziny otwarcia
wtorek09:00 - 15:30
środa09:00 - 15:30

W pozostałe dni istnieje mozliwość zwiedzenia Izby po wczesniejszym umówieniu z kustoszem - tel.: +48 785 749 287

Wstęp wolny

Zobacz także

Półwysep Szyja - Bnin
Jedno z najstarszych miejsc osadniczych w Polsce, równe wiekiem z Biskupinem
Powrót do: Zwiedzanie